Ofis va Bankomatlar
Qidirmoq

Qimmatli qog’ozlar

Qimmatli qog'ozlar-bu kapitalning ulushiga bo'lgan mulkiy huquqlarni, shuningdek, bunday kapitaldan keladigan foydani taqsimlash va qayta taqsimlashni tasdiqlovchi hujjat.

AT "Aloqabank" qimmatli qog`ozlar bilan quyidagi operatsiyalarni amalga oshiradi:

shaxsiy aksiyalarni ochiq obuna yo`li bilan emissiya qilish va joylashtirish;

yuridik shaxslar uchun omonat sertifikatlarini chiqarish va joylashtirish;

jismoniy shaxslar uchun jamg`arma sertifikatlarni chiqarish va joylashtirish;

aksiya, obligatsiya va o`zga emitentlarning boshqa qimmatli qog`ozlarini sotib olish;

o`zga emitentlarning qimmatli qo`g`ozlarning barcha turlarini saqlash;

davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini sotib olish;

O`zbekiston Respublikasi Markaziy Banki obligatsiyalarini sotib olish;

O`zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining obligatsiyalarini sotib olish;

REPO kelishuvlarini (qimmatli qog`ozlarni qayta sotish sharti bilan oldi-sotdi kelishuvlari) amalga oshirish;

davlat qisqa muddatli obligatsiyalari, O`zbekiston Respublikasi Markaziy Banki obligatsiyalari bilan bitimlarni tuzishda, o`z nomidan vositachi sifatida, Investor hisobidan va topshirig`i bilan chiqish;

anderrayting xizmatlari.

Axborot markazi

beta-versiya