Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Masofaviy bank xizmatlari

Hisob xizmatlarining sifatini, ishonchliligini va tezkorligini oshirish uchun AT «Aloqabank» o`z mijozlariga "Bank-Mijoz" elektron to`lovlar tizimini taqdim etadi. "Bank-Mijoz" tizimi mijoz va bankning uzoqlashgan holdagi o`zaro aloqadorlik tamoyiliga asoslanadi va AT «Aloqabank»da ochilgan hisob raqamlari bilan, mijozning joylashuvi va hududiy uzoqligidan qat'iy nazar ish yuritishga yordam beradi.

"Bank-Mijoz" tizimi quyidagi afzalliklarga ega:

"BIank-Mijoz" tizimi Mijozga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

"Bank-Mijoz" tizimi elektron hujjataylanmasi sxemasi quyidagicha ko`rinishga ega:

"Bank-Mijoz" tizimi mijoz vaqti va xarajatlarini tejaydi:

Masofaviy bank xizmatining yagona serveri quyidagilarni kafolatlaydi:

"Bank-Mijoz" - yopiq kommunikatsion tizimdir. Uning xususiyatlaridan biri, anonim operatsiyalarning o`tkazish imkoniyatining yo`qligi, ya'ni operatsiya kimning registrasion nomidan amalga oshirilayoitganini avtomatik ravishda aniqlaydi, buning uchun esa foydalanuvchini tasdiqlovchi barcha kerakli ma'lumotlarga ega bo`ladi.