Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Loyihalarni moliyalashtirish

AT "Aloqabank" yangi ishlab chiqarishni qurish va mavjudini kengaytirish, zamonaviylashtirish, texnik qayta jihozlash (shu jumladan, jihozlarni, matereal, yangi buyum namunalarini, boshqa moddiy boylik va texnologiyalarni) sotib olishga qaratilgan sarmoya loyihalarning loyihaviy moliyalashtirilishini amalga oshiradi. Bank tomonidan iqtisodiy jihatdan istiqbolli, unumdor loyihalar moliyalashtiriladi.

Moliyalashtirishning asosiy shartlari:

Quyidagilarga investitsion kreditlar ajratilmaydi:

Zaruriy hujjatlar:

Talab etiladigan hollarda va loyiha tahlili holatlarida qo’shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin.