Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Aylanma mablag'larini to'ldirish uchun kreditlar

Aylanma mablag'larini to'ldirish uchun kreditlar xo'jalik yurituvchi subyektlarning bevosita ishlab chiqarish bilan bog’liq xarajatlarini, ya’ni tovar-moddiy zahiralar uchun haq to’lash, yoki xom ashyo sotib olish kabi xarajatlarni moliyalashtirish uchun ajratiladi.

Kreditning asosiy shartlari:

Kredit ta'minoti:

Zaruriy hujjatlar: